<<
Sári Ember

Egy mondat / One sentence

(2015)
Ember Sári 2013–15 között Brazíliában élt és dolgozott, ahol szoros kapcsolatot alakított ki egy ott élő emigráns magyarokból álló csoporttal. A művész a „résztvevő megfigyelő”, antropológiából ismert fogalmát eszünkbe juttatva, szinte a közösség részévé vált és így próbálta megvizsgálni azt a kérdéskört, hogy mit jelent ezen emberek számára Magyarország, a nemzettudat, a történelem és 1956. Új videó sorozatában arra kérte a közösség tagjait, hogy szavalják vagy énekeljék el legkedvesebb magyar versüket, népdalukat. A kiállításon látható videóban pedig egy spontán eseménynek, egy váratlanul induló szavalásnak lehetünk tanúi, amikor a társaság egyik tagja Illyés Gyula korszakos jelentőségű, emblematikus versét, az Egy mondat a zsarnokságrólt kezdi felolvasni, amely fokozatosan új tartalommal telítődik. A közel 10 perces filmen nyomon követhetjük az idős hölgy fokozatos érzelmi felindultságát, arckifejezésének és gesztusainak intenzív váltakozását, melyben keveredik egymással a színészkedés a valódi érzésekkel, természetes reakciókkal. A dokumentarista munkában kimondatlanul húzódik meg az 1956-os forradalom; az esemény, ami miatt a szereplők egy része emigrálni kényszerültek. Az egyik legizgalmasabb kérdés ezáltal talán éppen a hazájukat elhagyó magyarok felerősödött nemzettudata lesz, ami a kultúrához való aktív viszonyban és ennek a hagyománynak a folyamatos – közösségben történő – ápolásában nyilvánul meg.

Gadó Flóra szövege az Ongoing h/Histories c. kiállításhoz

video, 10’00″